JESETER MALÝ - Acipenser ruthenus

Rozšíření a výskyt: žije v řekách vtékajících do Černého i Azovského moře a Kaspického jezera nebo ústících do Severního ledového moře od Obu po Kolymu. U nás je znám z Dunaje a jeho přítoků. V současné době je přítomen ve slovenském úseku Dunaje, v dolních úsecích řek Hron a Váh a ve slovenském úseku Tisy. V minulosti se vyskytoval také v dolním toku řeky Moravy.

Popis: tělo je protáhlé, hlava vybíhá dopředu v tzv. rypec. Na trupu jsou místo šupin kostěné štítky v pěti podélných řadách, jedna řada na hřbetě, dvě na bocích a dvě na břiše. Ústa jsou výrazně spodní. Před nimi jsou umístěny 4 vousky, na průřezu válcovité a zřetelně obrvené. Ocasní ploutev je nesouměrná (heterocerkní). Celkové zbarvení těla je šedavé, nahnědlé nebo nazelenalé. Břišní strana je bělavá, ploutve jsou zbarveny šedě. V boční řadě je 60-70 kostěných štítků.

Biologie: obývá střední a dolní úseky velkých řek, kde dává přednost hlubokým místům při dně. V době tření, které probíhá většinou v květnu, táhne do vyšších úseků proti proudu na místa se štěrkovitým dnem. Počet jiker kladených jednou samicí dosahuje až 137 tisíc. Potravou jsou larvy chrostíků, jepic a jiného vodního hmyzu. Dorůstá délky až 125 cm a hmotnosti 16 kg.

Význam: vzhledem k jeho vzácnosti je již jeho hospodářský význam v našich vodách nepodstatný.

Lov: